1. بررسی رخساره­های الکتریکی مخزنی در قالب واحدهای جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی

رضا موسوی حرمی؛ رضا رضایی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی؛ علی کدخدائی ایلخچی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-22

چکیده
         سرشت­نمایی مخزن و تشخیص فاکتورهای اصلی کنترل­کننده کیفیت مخزنی سهم مهمی در ارائه یک تصویر واقعی از ویژگی‏های مخزن دارد. در این مطالعه با بررسی مجموعه ­ ای از داده ­ های نمودارهای چاه‏پیمایی مخزن و خوشه‏بندی آنها براساس اصول و روش‏های ریاضی و آماری، رخساره‏های الکتریکی مخزن برای ماسه‏های سفت سازند ویلسپی در پنج چاه مربوط ...  بیشتر

2. چینه‏نگاری سکانسی نهشته‏های کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه

رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ هدی باوی؛ حامد زند مقدم

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 23-38

چکیده
  .       هدی باوی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   اسدالله محبوبی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   رضا موسوی حرمی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   حامد زند مقدم، استادیار گروه زمین‏شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان     چکیده   جهت مطالعه ریز رخساره‏ها و چینه‏نگاری سکانسی سازند ...  بیشتر

3. مرجان­های باشکیرین (کربنیفر پسین) سازند سردر در برش زلدو، کوه­های ازبک­کوه، خاور ایران مرکزی

علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ کاوه خاکسار؛ مهدی بادپا؛ محمد خانه باد

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 39-58

چکیده
          به منظور مطالعه مرجان­های کربنیفرپسین سازند سردر، برش چینه­شناسی زلدو درکوه­های ازبک­کوه انتخاب ­ شد. پس از مطالعه بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از سنگواره­های مرجانی، 12 گونه متعلق به 7 جنس از مرجان­های روگوزا و تابولاتا شناسایی شده است. مرجان­های مور د مطالعه شامل جنس ­ های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella , Heintzella, Paraheritschioides ؛ روگوزای ...  بیشتر

4. عوامل اصلی کنترل‏کننده کیفیت مخزنی سازند عرب در میدان نفت سنگین فردوسی دربخش دور از ساحل خلیج فارس

مهدی دارایی؛ علی اسعدی؛ حسین رحیم پور؛ نوشین فتحی؛ علی اسعدی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 59-78

چکیده
           بخش بالایی سازند سورمه (معادل سازند عرب) با سن ژوراسیک بالایی، یک توالی کربناته- تبخیری است که میزبان نفت سنگین در میدان فردوسی در بخش دور از ساحل خلیج فارس می­باشد. این مطالعه نشان داده است که عوامل رسوبی و دیاژنزی، کنترل‏کننده اصلی کیفیت مخزنی هستند. بر اساس مطالعات سنگ­شناسی و شناسایی رخساره‌های‌‌ رسوبی، سازند عرب در ...  بیشتر

5. چینه‌نگاری سنگی، زیستی و رخساره‌های رسوبی سازند شاه‌کوه در برش کوه تنگل بالا، جنوب غرب خور (ایران مرکزی)

عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ سیدمسعود موسویان

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 79-95

چکیده
        این پژوهش در برگیرنده مطالعات چینه‏نگاری سنگی، زیستی و توصیف رخساره‌های رسوبی سازند شاه کوه به سن کرتاسه پیشین در جنوب غرب شهرستان خور در شرق ایران مرکزی می باشد. بدین منظور یک برش چینه­شناسی در کوه تنگل بالا اندازه‏گیری، نمونه‏برداری و مطالعه شده است. سازند شاه کوه در این برش 950 متر ضخامت داشته و به طور عمده از سنگ آهک­های ...  بیشتر

6. نگاره انحراف معیار گاما: ابزاری جدید جهت جدایش واحدهای سکانسی در توالی‏های کربناته با مثالی از سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی

وحید توکلی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 97-110

چکیده
            استفاده از نگاره گاما در تعیین سکانس‏های رسوبی در مخازن کربناته به سبب دامنه تغییرات کم این لاگ در این مخازن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه از نگاره گامای مربوط به سه چاه برای تعیین مرزهای واحدهای سکانسی سازندهای کنگان و دالان بالایی (پرمین- تریاس) در میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. هر داده نگاره گاما ...  بیشتر