1. بایواستراتیگرافی و محیط دیرینه مرز پرمین - تریاس در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی، جنوب غرب ایران

علی آقانباتی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مینا مظاهری جوهری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 1-22

چکیده
        مینا مظاهری جوهری، کارشناسی ارشد زمین‏شناسی، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور *   ابراهیم قاسمی‏نژاد، استاد دانشکده زمین‏شناسی دانشگاه تهران   سیدعلی آقانباتی، دانشیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور     چکیده   توالی پرمین – تریاس ایران مشتمل بر سازندهای کربناته دالان و کنگان در میدان گازی پارس‏جنوبی ...  بیشتر

2. زیست چینه‏نگاری نهشته‏های دونین پسین در برش چاه ناصر، شمال غرب خرانق (ناحیه یزد) براساس فونای کنودونت

مهدی یزدی؛ علی بهرامی؛ محمد زارع

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 23-34

چکیده
              برش چاه ناصر در شمال غرب خرانق و در مجاورت روستای هامانه (حوضه یزد) قرار دارد که در این تحقیق مورد بررسی زیست چینه‏نگاری کنودونت‏ها قرار گرفته است. بر این اساس 48 نمونه 4 - 3 کیلوگرمی به صورت سیستماتیک از برش مورد مطالعه برداشت و به روش اسیدشویی مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد 38 نمونه دارای بیش از 599 عنصر کنودونتی بود. ...  بیشتر

3. بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

محمد داستانپور؛ محمدرضا وزیری؛ ابراهیم محمدی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 35-54

چکیده
           برونزدهای سازند قم در ناحیه‌ سیرجان (جنوب غربی کرمان، حوضه پیش کمان سنندج-سیرجان) با 156 متر ضخامت، عمدتاً متشکل از سنگ آهک‌های متوسط تا ضخیم لایه و توده‌ای و مارن می‌باشد. آنها با ناپیوستگی بر روی کنگلومرایی که احتمالاً معادل سازند قرمز زیرین می‌باشد، قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده‌اند. روزن‌داران کف‌زی، ...  بیشتر

4. پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند میلا در منطقه آبگرم استان قزوین

بهروز رفیعی؛ حسن محسنی؛ حامد حسنی؛ محمد معانی جو

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 55-72

چکیده
        حامد حسنی، کارشناس ارشد رسوب‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   حسن محسنی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان *   بهروز رفیعی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   محمد معانی‌جو، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان     چکیده   در این پژوهش دولومیت‌های سازند میلا در برش کیسه‌جین ناحیه ...  بیشتر

5. تحلیل آماری انتشار روزنه‌داران در رمپ ائوسن در بلوک لوت، شرق ایران

مصطفی یوسفی راد؛ سید احمد بابازاده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 73-88

چکیده
         هدف از این مطالعه بررسی آماری انتشار روزنه‌داران کف زی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری و رخساره‌های موجود در توالی ائوسن زیرین منطقه شرق بلوک لوت می‌باشد. با این منظور برشی در شمال غرب شهرستان خوسف واقع در شمال شرقی روستای کلاته رود انتخاب شد. پس از آن مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و پس از شناسایی رخساره های زیستی و انواع روزنه‌داران نسبت ...  بیشتر

6. بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی‌های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)

محمد حسین محمودی قرائی؛ سمیه اکبری؛ محمود شرفی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 89-103

چکیده
      محمود شرفی، دانشجوی دکتری رسوب‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   سمیه اکبری، کارشناسی ارشد چینه‌شناسی دانشگاه اصفهان   محمد حسین محمودی قرائی، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد     چکیده   سازند گورپی ( سانتونین بالایی- مایس تریشتین زیرین ) که در حوضه‌رسوبی زاگرس در جنوب غرب ایران گسترش دارد . سازند گورپی با ناپیوستگی ...  بیشتر