نویسندگان

چکیده

            برش چاه ناصر در شمال غرب خرانق و در مجاورت روستای هامانه (حوضه یزد) قرار دارد که در این تحقیق مورد بررسی زیست چینه‏نگاری کنودونت‏ها قرار گرفته است. بر این اساس 48 نمونه 4 - 3 کیلوگرمی به صورت سیستماتیک از برش مورد مطالعه برداشت و به روش اسیدشویی مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد 38 نمونه دارای بیش از 599 عنصر کنودونتی بود. با بررسی کنودونت های به دست آمده از این تعداد 15 گونه کنودونتی شناسایی شد که عبارتند از:   P. aequalis, P. aff. alatus, P. praepolitus, P. webbi, P. brevilaminus, P. aspelundi, Neopolygnathus. communis, P. semicostatus, P. sp. A, P. sp. B, I. alternatus alternatus, I. iowaensis iowaensis, I. cornotus, Pelekysgnathus incilinatus, Pelekysgnathus serradentatus, این گونه ها متعلق به 3 جنس: Polygnathus, Icriodus, Pelekysgnathus, بوده و زیست رخساره های پلی گناتید-ایکریوتید، ایکریوتید-پلی گناتید و پلیگناتید - پلکیس گناتید حاکی از محیط سکوی داخلی تا جلوی دریای کم عمق می باشند. بررسی فونای مورد مطالعه منجر به شناسایی 5 زیست زون کنودونتی زیر گردید:   Lower rhenana Zone, Middle to upper triangularis Zone, Lower crepida zones, Middle crepida to lower rhomboidea Zone, Lower rhomboidea to Upper terachytera zones   بدین ترتیب سن سازند بهرام در این برش فرازنین پسین تا فامنین میانی تعیین گردید. مرز فرازنین- فامنین در این برش منطبق بر یک افق 2 متری از خاک نسوزدارای میان لایه‏های ماسه‏سنگ و شیل بوده و ناپیوستگی موجود شامل Upper rhenana-Lower triangularis zones تشخیص داده شد. همچنین نهشته‏های دولومیتی سازند جمال با ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته‏های فامنین میانی سازند بهرام قرار می‏گیرند که حاکی از فاز فرسایشی پیش از پرمین می‏باشد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Late Devonian deposits in Chah-Naser section, Northwest Kharanaq (Yazd area) based on conodont fauna

نویسندگان [English]

  • Mahdi Yazdi
  • Ali Bahrami
  • Mohammad Zaree