بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

نویسندگان

چکیده

         برونزدهای سازند قم در ناحیه‌ سیرجان (جنوب غربی کرمان، حوضه پیش کمان سنندج-سیرجان) با 156 متر ضخامت، عمدتاً متشکل از سنگ آهک‌های متوسط تا ضخیم لایه و توده‌ای و مارن می‌باشد. آنها با ناپیوستگی بر روی کنگلومرایی که احتمالاً معادل سازند قرمز زیرین می‌باشد، قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده‌اند. روزن‌داران کف‌زی، مرجان و جلبک‌های قرمز مهم‌ترین تشکیل‌دهندگان زیستی برش مورد مطالعه می‌باشند. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی منجر به شناسایی 8 ریزرخساره، مربوط به یک پلاتفرم کربناته گردید. براساس شواهد صحرایی و ریزرخساره‌های شناسایی شده، سازند قم در ناحیه سیرجان در یک شلف لبه‌دار نهشته شده است. پیوسته بودن و قابل تعقیب بودن مرجان‌ها در مسافت‌های طولانی، دلیل محکمی بر وجود ریف‌های پیوسته می‌باشد. تنوع و فراوانی مرجان‌ها بیانگر مساعد بودن شرایط برای گسترش و شکوفایی آنها می‌باشد. حضور گسترده روزن‌داران بنتیک بزرگ، ریف‌های مرجانی و جلبک قرمز نشانگر ته‌نشینی در آب‌های گرمسیری می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies analysis and depositional environment reconstruction of the Qom Formation, Sirjan area, southwest of the Kerman

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dastanpour
  • Mohammad-Reza Vaziri
  • Ebrahim Mohammadi