نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

      این پژوهش در برگیرنده مطالعات چینه‏نگاری سنگی، زیستی و توصیف رخساره‌های رسوبی سازند شاه کوه به سن کرتاسه پیشین در جنوب غرب شهرستان خور در شرق ایران مرکزی می باشد. بدین منظور یک برش چینه­شناسی در کوه تنگل بالا اندازه‏گیری، نمونه‏برداری و مطالعه شده است. سازند شاه کوه در این برش 950 متر ضخامت داشته و به طور عمده از سنگ آهک­های ضخیم لایه تا توده‌ای فسیل‏دار تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند نقره تدریجی و مرز بالائی آن با یک ناپیوستگی فرسایشی در زیرسازند بیابانک قرار می‏گیرد. بر اساس گسترش چینه‌شناسی اربیتولیند‌های شناسائی شده دو زون زیستی Palorbitolina lenticularis Taxon Range Zone و Praeorbitolina cormyi Subzone در نهشته­های سازند شاه کوه تشخیص داده شده است. زون‌های زیستی شناسائی شده مؤید سن بارمین پسین- آپسین پیشین برای سازند شاه‏کوه در برش مورد مطالعه می­باشند. مطالعه رخساره‌های میکروسکوپی نهشته‌های سازند شاه‏کوه نشان می‏دهد که این رسوبات در چهار کمربند رخساره‌ای ساحلی، لاگون، سدو دریای باز کم عمق ته‌نشست یافته‏اند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy, biostratigraphy and sedimentary facies of the Shah Kuh Formation at Kuh- e- Tangale Bala section, southwest of Khur (Central Iran)

نویسندگان [English]

  • Abbas Sadeghi
  • Mohammad Hossein Adabi 1
  • Seyed Masoud Mousavian 2