نویسندگان

چکیده

  به منظور مطالعات زیست چینه‏نگاری نهشته‏های کرتاسه بالایی (کامپانین بالایی- ماستریشتین) یک برش واقع در 50 کیلومتری شمال بیرجند و در مجاورت روستای شوشود به ضخامت 740 متر اندازه­گیری و نمونه­برداری گردیده است. مرز بالایی با یک قاعده کنگلومرایی و به صورت ناپیوسته است. برش مورد نظر بیشتر از سنگ آهک، سنگ آهک بایوکلاستی، سنگ آهک ماسه­ای و ماسه­سنگ تشکیل شده است. تعداد 32 جنس و 47 گونه از فرامینیفرها شناسایی شده است. براساس مجموعه فرامینیفرهای شناسایی شده 3 بیوزون در این برش پیشنهاد شد:   1- Globotruncanita stuarti Interval Zone (upper Campanian)   2- Bolivinoides draco draco Interval Zone (lower Maastrichtian)   3-Siderolites-Omphalocyclus Assemblage Zone (upper Maastrichtian)   بر‏اساس جنس و گونه‏های شناسایی شده برای برش شوشود، سن کامپانین- ماستریشتین پیشنهاد می­گردد. علاوه بر این بر روی مجموعه منتسب به کرتاسه بالایی رسوبات با سن ائوسن نهشته شده است، که نشانه ناپیوستگی ماستریشتین به ائوسن می‏باشد. بررسی لیتواستراتیگرافی نهشته‏های کرتاسه بالایی در شرق ایران نشان می‏دهد یک کم عمق شدگی در حوضه رسوبی اتفاق افتاده است که وجود فرامینیفرهای بنتیک و واحدهای آواری نشانه آن است. اگرچه در قسمت‏هایی نیز وجود فرامینیفرهای پلانکتونی می‏تواند علت بر عمق بیشتر باشد. این کاهش عمق می‏تواند مرتبط با جایگیری افیولیت‏های شرق ایران و شروع اثرات فاز کوهزایی لارامید باشد که در مرز کرتاسه- ترشیاری منجر به ایجاد ناپیوستگی گردیده است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Upper Cretaceous deposits in north of Birjand, (Shushud section)

نویسندگان [English]

  • farah jalili
  • Naser Raisossadat
  • Mahnazalsadat Amirshakaram
  • Gholamreza Mirab Shabestari