پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

  پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس     حسین هاشمی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی   نیما نظام‌وفا، کارشناس ارشد دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی *     چکیده   پالینوفلور نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا نسبتاً خوب شامل میکروفیتوپلانکتون‏ها، اسپورهای ترایلت و مونولت، کریپتوسپورها، کیتینوزوآها و اسکلوکودونت‏ها در رسوبات سازند زکین در برش چینه‏شناسی چاه کیش 2، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس وجود دارند. الگوی پراکندگی چینه‏شناسی میکروفیتوپلانکتون‏ها و اسپورهای یافت شده منجر به شناسایی یک بیوزون تجمعی شده که به صورت غیررسمی تحت عنوان assemblage zone A نام‏گذاری شده است. نهشته‏های مورد مطالعه با توجه به حضور پالینومورف‏های دارای ارزش چینه‏شناسی نظیر Chomotriletes vedugensis , Cristatisporites triangulatus, Retusotriletes rugulatus, R. distinctus, R. triangulatus, Geminospora lemurata, Ancyrospora ancyrea, A. langii, Grandispora cornuta, G. inculta, Verrucosisporites polygonalis, Emphanisporites rotatus و همچنین عدم وجود گونه‏های شاخص فامنین مانند Retispora lepidophyta به اوایل دونین پسین (فرازنین) نسبت داده شده‏اند. مقایسه پالینوفلور مورد مطالعه با پالینوفلورای تقریباً همزمان از سایر نقاط ایران و جهان حاکی از آن است که مجموعه مورد بررسی با مجموعه‏های گزارش شده از زاگرس، البرز، عربستان سعودی و استرالیا شباهت بیشتری دارد. بررسی نسبت میکروفیتوپلانکتون‏ها به اسپورها و همچنین نسبت میکروفیتوپلانکتون‏های دارای زوائد بلند به اشکال ساده (فاقد زائده) نشان می‏دهد که رسوبات سازند زکین در محیط دریایی کم عمق و حاشیه قاره‏ای تشکیل شده‏اند. قرابت اسپورهای شناسایی شده نشان می‏دهد در پوشش گیاهی اطراف حوضه‏رسوبی مذکور، Filicopsida و Lycopsida فراوانی نسبی بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palynology and Palaeoecology of the Zakeen Formation, Kish Gasfield, northern Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Hossein Hashemi
  • Nima Nezam Vafa