نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه اکولوژی؛

10.22108/jssr.2020.120992.1142

چکیده

چینه نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم (در دو برش چینه‌شناختی) در منطقه سیرجان- آباده موردمطالعه قرار گرفته است. سازند قم در منطقه سیرجان (برش بوجان) با سن روپلین-شاتین و 156 متر ضخامت عمدتاً شامل سنگ آهک‌های متوسط تا ضخیم لایه و توده‌ای و مارن بوده که با ناپیوستگی بر روی کنگلومرایی با سن نامعین قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده است. نهشته‌های این سازند در شمال آباده با 85 متر ضخامت، متشکل از سنگ آهک‌های توده‌ای و لایه‌بندی شده، شیل و کنگلومرا می‌باشد، که به‌طور همشیب سازند قرمز زیرین را می‌پوشاند و توسط آبرفت‌های کواترنری پوشیده شده است. 11 رخساره مختلف، مربوط به محیط‌های دریای باز (رمپ میانی)، لاگون (رمپ داخلی)، ساحل و رودخانه‌های گیسوئی شناسایی شده است. بر اساس مشاهدات صحرایی، الگوهای عمیق و کم‌عمق شدگی رخساره‌ها، الگوهای انباشتگی و پراکندگی فرامینیفرها، چهار سکانس درجه سوم در برش بوجان و پنج سکانس رسوبی درجه سوم در برش آباده شناسایی گردید، که توسط مرزهای سکانسی نوع 1 و 2 محصور شده‌اند. مرزهای سکانسی عمدتاً توسط تغییر ناگهانی لیتولوژی و تشکیل‌دهندگان زیستی مشخص می‌گردند. در برش بوجان فقط دسته رخساره‌های پیشرونده (TST) و ترازبالا (HST) شناسایی شده‌اند ولی در برش آباده دسته رخساره ترازپایین سطح آب (LST) نیز شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sequence stratigraphy of the Qom Formation in the Sirjan-Abadeh region

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mohammadi

Department of Ecology, Institute of Science, High Technology and Environmental Science, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran

چکیده [English]

Sequence stratigraphy of the Qom Formation deposits (in two stratigraphic sections) in the Sirjan-Abadeh region has been studied. The Qom Formation deposits in the Sirjan area (Bujan section; with Rupelian-Chattian age and 156 m thickness), consist mainly of medium to thick-bedded and massive limestones, and marl. They are unconformably underlain by the polygenetic conglomerate with indeterminate age, and unconformably overlain by the quaternary alluvium. The Qom Formation outcrops in northern Abadeh (with Rupelian- Chattian age and 85 m thickness), consist mainly of massive and bedded limestones, shale and conglomerate. They are conformably underlain by the Lower Red Formation and unconformably overlain by the quaternary alluvium. Eleven different microfacies, belonging to open marine (middle ramp), lagoon (inner ramp), beach and braided streams were recognized.
Based on the field investigations, deepening and shallowing patterns in microfacies, staking patterns and the distribution of foraminifers, four third-order sequences in the Bujan section and five third-order sequences in the Abadeh section have been identified. These depositional sequences are bounded by both type 1 and type 2 sequence boundaries. Sequence boundaries are mainly characterized by the abrupt change in lithology and biotic components. In the Natanz section, only the transgressive systems tracts (TST) and the highstand systems tracts (HST) were recognized; while in the Khurabad section, the lowstand systems tracts (LST) were also recognized (in two third-order sequences).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qom Formation
  • Rupelian-Chattian
  • Sequence stratigraphy
  • Sequence boundaries