نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی،گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران،

2 استاد. گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری

5 استاد، موسسه علوم تکاملی، دانشگاه مونپلیه، فرانسه، 34095 مونپلیه،

6 استاد، گروه زیست شناسی، زمین شناسی و علوم محیطی، دانشگاه بولونیا، ایتالیا،

10.22108/jssr.2020.124039.1172

چکیده

فونای کنودونتی دونین میانی-پسین نهشته های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان
نهشته های دونین سازند بهرام با ستبرای 300 متر در برش شاهزاده محمد در 33 کیلومتری شرق شهر زرند و 95 کیلومتری شمال شهر کرمان در زون ساختاری ایران مرکزی بر اساس فونای کنودونتی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به 36 گونه و زیر گونه شناسایی شده و گسترش چینه شناسی آنها تعداد ده زیست زون کنودونتی به سن ژیوتین میانی تا فامنین پیشین شناسایی گردید. گونه کنودونتی P. ansatus که تعیین کننده بیوزون کنودونتی ansatus Zone می باشد و همچنین گونه هایی نظیر I. arkonensis arkonensis, I. platyoblyquemarginatus سن ژیوتین میانی را برای قاعده سازند بهرام مشخص می نمایند که پایین ترین سن مشخص شده برای سازند بهرام است. براساس توزیع فراوانی کنودونت ها و رخساره های کنودونتی، زیست رخساره پلی گناتید-ایکرودید مربوط که مربوط به نواحی کم عمق شلف میانی است برای نهشته های مورد مطالعه پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Middle-Late Devonian Conodont Fauna of Bahram Formation in Shahzadeh Mohammad section, North of Kerman

نویسندگان [English]

 • Fattaneh Zamani 1
 • Mehdi Yazdi 2
 • Ali Bahrami 3
 • Hameh Ameri 4
 • Cathrin Girard 5
 • claudia Spalletta 6

1 University of Isfahan, Iran

2 Department of Geology, Faculty of Sciences. University of Isfahan.

3 University of Isfahan, Iran

4 Kerman University, Iran

5 University of Montpellier, Faranceh

6 University of Bologna

چکیده [English]

Middle-Late Devonian Conodont Fauna of Bahram Formation in Shahzadeh Mohammad section, North of Kerman Middle-Late Devonian Conodont Fauna of Bahram Formation in Shahzadeh Mohammad section, North of Kerman Middle-Late Devonian Conodont Fauna of Bahram Formation in Shahzadeh Mohammad section, North of Kerman Devonian deposits of Bahram Formation with a thickness of 300 m in Shahzadeh Mohammad section (33 km east of Zarand, 95 km north of Kerman city) in central Iran structural Zone were studied based on conodont fauna. According to identification of 36 species and subspecies and their stratigraphic development, ten conodont biozones can be distinguished, which indicate the age of the middle Givetian to the Lower Famennian to the studied interval. The ansatus Zone, which belongs to the middle Givetian, is reported for the first time from the Bahram Formation. Icriodus platyobloquimarginatus and Icriodus arkonensis arkonensis have their oldest record in Shahzadeh Mohammad section. Conodont distributions and frequency reveal the Polygnathid-Icriodid biofacices the indicator of the shallow part of Mid-Shelf paleo-environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Devonian
 • Conodont
 • Bahram formation
 • Givetian
 • Frasnian