معرفی دو گونه جدید Williamsonia iranica sp. nov . و sp. nov. Ginkgoites persica

نویسنده

دانشکده علوم زمین دانشگاه تهران

چکیده

    عضو قدیر از بالایی ترین بخش سازند نایبند به سن رتین (تریاس بالایی) دارای برونزدگی بسیار خوبی در منطقه معادن پروده، جنوب غرب شهر طبس می باشد. دو نمونه جدید از ماکروفسیل‌های گیاهی این سازند متعلق به بازدانگان برای اولین بار از عضو قدیر سازند نایبند مورد شناسایی قرارگرفت که در این مقاله معرفی می‌شوند. این گونه‌ها عبارتند از: Williamsonia iranica sp. nov. متعلق به راسته بنتیتال‌ها (Order Bennettitales) و Ginkgoites persica sp. nov. متعلق به راسته ژنکوآل‌ها یا گینکگوآل‌ها (Order Ginkgoales) .     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Williamsonia iranica sp. nov. and Ginkgoites persica sp. nov. from the Rhaetian of Nayband Formation

نویسنده [English]

  • Fatemeh Vaez Javadi