ژئوشیمی آلی سنگ های منشاء کرتاسه بالایی (سازند گورپی) و پالئوژن (سازند پابده) در میدان نفتی پرسیاه، شمال باختری ایذه

امین احمدی؛ محمدرضا کمالی؛ سحر عبدل زاده؛ میرحسن موسوی؛ ایوب کعبی مفرد

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 1-24

چکیده
             هدف از انجام این مطالعه بررسی پارامترهای حاصل از پیرولیز راک-ایول جهت بررسی خصوصیات سازندهای گورپی (کرتاسه بالایی) و پابده (پالئوژن) در میدان نفتی پرسیاه می باشد، که بعنوان سنگ های منشاء احتمالی در این میدان مطرح هستند. این بررسی شامل ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی (کمیت)، نوع کروژن (کیفیت) و بلوغ حرارتی است. مقدار TOC در سازند ...  بیشتر

معرفی دو گونه جدید Williamsonia iranica sp. nov . و sp. nov. Ginkgoites persica

فاطمه واعظ جوادی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 25-34

چکیده
      عضو قدیر از بالایی ترین بخش سازند نایبند به سن رتین (تریاس بالایی) دارای برونزدگی بسیار خوبی در منطقه معادن پروده، جنوب غرب شهر طبس می باشد. دو نمونه جدید از ماکروفسیل‌های گیاهی این سازند متعلق به بازدانگان برای اولین بار از عضو قدیر سازند نایبند مورد شناسایی قرارگرفت که در این مقاله معرفی می‌شوند. این گونه‌ها عبارتند از: Williamsonia ...  بیشتر

پالینواستراتیگرفی و پالئوژئوگرافی سازندهای لشکرک و قلی واقع در ناحیه ابرسج، شمال غرب شاهرود

مریم خندابی؛ محمد قویدل سیوکی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 35-58

چکیده
          تعداد 102 نمونه از رسوبات اردویسین (سازندهای لشکرک و قلی) ناحیه ابرسج واقع در 25 کیلومتری شمال غرب شاهرود جهت بررسی پالینولوژیکی و تعیین سن سکانس رسوبی اردویسین انتخاب شد. ضخامت رسوبات مورد مطالعه 679 متر اندازه گیری شد که از این ضخامت 234 متر آن را سازند لشکرک و 445 متر بقیه آن را سازند قلی تشکیل می‌دهد. در این مطالعه 65 گونه پالینومورف ...  بیشتر

رخساره زیستی کنودونت‌های مرز دونین – کربونیفر در ایران مرکزی (برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2) و مقایسه آنها با برش‌های حوضه آلپ در اروپا و ارتباط آنها با حادثه زیستی هنگنبرگ

مهدی یزدی؛ علی بهرامی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 59-80

چکیده
      در این تحقیق به بررسی های زیست چینه نگاری و رخساره های زیستی کنودونت های برش های مورد مطالعه ایران مرکزی (برش های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2 در حوضه طبس) و مقایسه آنها با برش های حوضه آلپ در اروپا پرداخته شده است. مطالعه 56 گونه و 15 جنس کنودونتی وتعیین رخساره های زیستی کنودونت های مربوطه در برش‌های ایران مرکزی حاکی از استقرار این برش ...  بیشتر

تأثیر نوسان‌های سطح آب دریا بر گسترش آمونیت‌ها در نهشته‌های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور (رشته کوه بینالود)

سید احمد بابازاده؛ محمود رضا مجیدی فر؛ مژده فریدانی؛ سید ناصر رئیس السادات

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 81-94

چکیده
        رشته کوه‌ها ی بینالو د در شمال شرق ایران با روندی شمال غربی – جنوب شرقی، در بین پلیت مستحکم توران و خرد قاره ایران مرکزی قرار دارد. برش قرونه در بخش غربی رشته کوه‌های بینالود (شمال غرب نیشابور) واقع شده است. در این پژوهش تغییرات سطح دریا و تأثیر آن بر فونای آمونیتی در نهشته های ژوراسیک میانی - بالایی شمال غرب نیشابور بررسی شده ...  بیشتر

ساخت نگار کل کربن آلی (TOC) از داده ­ های چاه­پیمایی به کمک تکنیک الگوریتم­ ژنتیک در میدان نفتی اهواز

مسعود شایسته؛ علی کدخدایی؛ هدی عبدی زاده

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، صفحه 95-110

چکیده
      یکی از پارامترهای مهم ژئوشیمیایی، مقدار کل کربن آلی (TOC) می­باشد که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن­زائی سنگ منشاء استفاده می­شود. اندازه­گیری این پارامتر مستلزم انجام آزمایشات ژئوشیمی بر روی کنده­های حفاری می­باشد که پرهزینه و وقت­گیر بوده و انجام آن بر روی تعداد محدودی نمونه صورت می­گیرد. در این مطالعه از فن­آوری الگوریتم‌های ...  بیشتر