ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد

حامد محمدیان؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ئارام بایت گل

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 1-24

چکیده
    سازند آیتامیر(آلبین-سنومانین) در حوضه رسوبی کپه‌داغ دارای اثرفسیل‌های گوناگون و چندین افق پرفسیل است. این اثرفسیل‌ها حاوی الگوهای رفتارشناسی متنوع شامل پناهگاهی، تغذیه‌ای، گریزینگ، تعادلی، پیچ و تاب خورده، هم‌زیست شیمیایی و فراری هستند. انواع افق‌های پرفسیل را می‌توان بر اساس تفاوت در خصوصیات رسوب‌شناسی، پالئواکولوژیکی ...  بیشتر

مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول

حمزه مهرابی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محبوبه امیدوار؛ حامد حاجی مشهدی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 25-50

چکیده
   سازند سروک ( آلبین پسین- تورونین میانی ) دومین سازند مخزنی مهم پس از سازندآسماری ( الیگو- میوسن ) در مخازن جنوب غرب ایران به شمار می‌رود که بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را در خود جای داده است. کربنات‌های این سازند به دلیل متحمل شدن شرایط و محیط‌های دیاژنزی مختلف، دارای خواص مخزنی متفاوت و پیچیده‌ای می‌باشند. به منظور تعیین ...  بیشتر

مطالعه مخزن خامی بالائی با استفاده از مقاطع نازک میکروسکوپی، مغزه،هرزروی گل حفاری و مدل‌سازی، میدان بی‌بی‌حکیمه

بهمن سلیمانی؛ فاطمه سلیمانی؛ خسرو حیدری

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 51-68

چکیده
    مطالعه کنونی، ویژگی­های دیاژنزی و کیفیت مخزن خامی بالایی میدان نفتی بی­بی­حکیمه را در چاه­های اکتشافی مورد بررسی قرار می­دهد. گروه خامی به دو بخش پایینی (سورمه، هیث) و بالایی (فهلیان، گدوان و داریان) تقسیم می­شود. از نظر سنگ­شناسی، سازندهای فهلیان و داریان وعضو خلیج سازند گدوان به صورت کربناته و سازند گدوان شیلی است. ...  بیشتر

بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 69-82

چکیده
    به منظور مطالعه بایوستراتیگرافی سازند گرو در ناحیۀ لرستان مرکزی، یک برش تحت­الارضی در تاقدیس نفت در جنوب کرمانشاه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ستبرای حفاری شدۀ سازند گرو در این برش 485 متر است و از نظر سنگ­شناسی از سنگ آهک رسی و مارن خاکستری تیره تشکیل شده است. در این پژوهش در مجموع 1150 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعات ...  بیشتر

بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

اعظم ماهانی پور؛ سید ناصر رئیس السادات؛ انوشیروان لطفعلی کنی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 83-96

چکیده
        نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در سازندهای سرچشمه و سنگانه برش تکل‌کوه واقع در قسمت‌های غربی حوضه رسوبی کپه‌داغ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در برش مورد بررسی بیوزون‌های آمونیتی Heteroceras spp. Zone ، Martelites securiformis Zone ، Deshayesites oglanlensis ، Deshayesites weissi Zone و قسمت‌های تحتانی بیوزون آمونیتی Deshayesites deshayesi Zone در لایه‌های مربوط به ...  بیشتر

شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران ‌

جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ سید علی معلمی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 97-104

چکیده
    سازند سروک در تنگ چنارباشی با 712 متر ضخامت، شامل میکروفونایی از روزن بران پلانکتونی آلبین تا سنومانین می‌باشد. بررسی روزن بران مرز آلبین – سنومانین در این برش نشان می‌دهد که زون زیستی Rotalipora appeninicaحذف شده است. Paracostellagerina libyca شاخص مرز البین – سنومانین است و از آنجایی که همراه با این گونه، هیچ گونه شاخص آلبین نیست اولین ظهور این ...  بیشتر