زیست ­ زون­بندی روزن ­ بران رسوبات کربونیفر ­ زیرین در برش ولی ­ آباد (البرز شمالی) و مقایسه آن با حوضه نامور و دینانت بلژیک

نویسندگان

1 سازمان زمین شناسی کشور

2 دانشگاه لیل فرانسه

3 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه شهید بهشتی تهران

5 عضو هیات علمی (استاد پایه 18)

چکیده

         نمونه ­ برداری و مطالعه سیستماتیک از سازند ­ های مبارک ودزده بند در برش ولی ­ آباد، منجر به شناسایی94 گونه از روزن‌بران کربونیفر پیشین در قالب 32 جنس و10 خانواده گردید. با در نظر گرفتن روزن ­ بران 7 زیست ­ زون معرفی شده و با ناحیه تیپ اشکوب ­ های تورنزین و ویزئن تطابق داده شد. سازند مبارک در برش مورد نظر از نظر سنگ‌شناسی از سنگ ­ آهک بیوکلاستی، مارنی و ماسه ­ ای و همچنین در قسمت‌های بالا از سنگ ­ آهک اُاُیدی ضخیم ­ لایه با میان لایه ­ های شیل سیاه و ماسه ­ سنگ تشکیل شده و مرزپایینی با سازند لالون صورت ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن با سازند دزده ­ بند تدریجی به نظر می­رسد. سازند دزده ­ بند نیز از سنگ ­ آهک متمایل به زرد با میان لایه ­ های شیلی تشکیل شده و با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند دورود قرار می­گیرد. بر اساس گسترش روزن ­ بران شاخص برای اولین بار زون ­ های KZ1- KZ7 معادل با زون­بندی حوضه نامورودینانت از بلژیک معرفی شد، که به ترتیب با زون­های MFZ8 تا MFZ14 بلژیک وزیراشکوب ­ های ایورین، مولینیاسین، لیوین و وارنانتین اروپای غربی تطابق دارد. روزن­بران Archaediscus koktjubensis ، Betpakodiscus attenuatus ، Consobrinella consobrina ، Howchinia bradyana ، Koskinotextularia cribriformis ، Permodiscus vetustus ، Pirletidiscus sp. ، Pojarkovella nibelis ، P .woshiensi s و P? ketmenica برای اولین بار از ویزئن ایران گزارش شدند. با توجه با زیست ­ زون ­ بندی ارائه شده سن تورنزین انتهایی تا بخش ابتدائی ویزئن پسین برای سازند مبارک و سن ویزئن پسین برای سازند دزده بند در این برش در نظر گرفته شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foraminiferal biozonation of the Lower Carboniferous depositions in the Valiabad section and comparison with the Namur and Dinant basin of Belgium

نویسندگان [English]

  • Maryamnaz Bahrammanesh 1
  • Daniel Vachard 2
  • Bahram Najafian 3
  • Keyvan Zandkarimi 4
  • Seyed Hamid Vaziri 5