1. مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ‌های منشأ احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ‌سفید، جنوب‌غرب ایران

بهرام علیزاده؛ محدثه جانباز؛ مسعود شایسته؛ سید حسین حسینی باغسنگانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 1-16

چکیده
    در این مطالعه 45 خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده و کژدمی میدان نفتی رگ­سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد آنالیز راک­ایول قرار گرفته است. نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن در این میـدان غالبـاً از نوع II است. مقـدار قـابـل تـوجه S2 جـذب شـده توسـط ماتریکـس در سـازندهای پابده mgHC/gr rock) 4-5/2) و کژدمی mgHC/gr ...  بیشتر

2. منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران

حامد زندمقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ بهنام رحیمی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 17-39

چکیده
     دو برش گزوئیه و داهوئیه (الگو) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان به ضخامتهای 227 و 240 متر جهت تفسیر منشاء نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو به سن کامبرین پیشین انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. اطلاعات حاصل از مجموعه رخساره های سنگی، عناصر ساختاری و داده های پتروگرافی موید رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو در ...  بیشتر

3. نقش چینه شناسی در توسعه کارست در حوضه آبگیر چشمه علی دامغان

غلامحسین کرمی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 39-52

چکیده
  منطقه مورد مطالعه (چشمه‌علی و حوضه آبگیر آن) در 32 کیلومتری شمال غرب دامغان واقع شده است. حوضه آبگیر چشمه عمدتاً از آهک­های ضخیم لایه تا توده‌ای سازند لار و آهک‌های نازک لایه و آهک‌های مارنی سازند دلیچای تشکیل شده است. به منظور بررسی نقش چینه­شناسی بر توسعه کارست در سازندهای مذکور، وضعیت زمین­شناسی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ...  بیشتر

4. پالینولوژی و پتانسیل نفتی سازند آب تلخ (کرتاسه: کامپانین زیرین– ماستریختین زیرین) در حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

ابراهیم قاسمی نژاد؛ زینب رضایی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 53-66

چکیده
  : سازندآب تلخ با سن کامپانین – ماستریختین یکی از واحد های سنگ چینه‌ای حوضه رسوبی کپه‌داغ به شمار می‌رود. پالینومورف‌های دریایی (داینوفلاژله‌ها) با درجه حفظ شدگی نسبتاً خوب در قسمت زیرین و میانی این سازند در برش الگو یافت می‌شوند در حالی که نیمه بالایی برش حاوی تعداد اندکی پالینومورف می‌باشد. در این مطالعه علاوه بر پالینولوژی، ...  بیشتر

5. مقایسه ژئوشیمیایی نفت های مخازن ایلام و سروک در میادین مارون و کوپال با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه های مورد مطالعه

هانیه جعفری درگاهی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 67-80

چکیده
    میادین نفتی مارون و کوپال از بزرگترین میادین ناحیه فروافتادگی دزفول است که در جنوب شرقی شهر اهواز  در مجاورت میدانهای نفتی آغاجاری و اهواز قرار گرفته است. سازندهای ایلام و سروک مخازن هیدروکربنی این دو میدان می باشند. بمنظور بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی، نمونه نفتهای مخازن ایلام و سروک در میادین مورد مطالعه با استفاده از خواص فیزیکی ...  بیشتر

6. پتروگرافی انواع دولومیت‌ها، بررسی دیاژنز، مرز احتمالی سازند شهبازان- آسماری و تفکیک رخساره ها بر اساس ویژگی‌های ژئوشیمیایی دولومیکرایت‌ها، شواهد پتروگرافی و روشهای آماری در برش دارابی (جنوب غرب ایران)

اسد عبدی؛ محمد حسین آدابی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 81-100

چکیده
    سازند شهبازان به سن ائوسن میانی تا بالایی از توالیهای دولومیت، آهک‌ دولومیتی و مارن تشکیل گردیده است. برش  مورد مطالعه در جنوب غرب ایران در منطقه لرستان واقع شده است. بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافیکی (اندازه دانه ها و فابریک) چهار نوع دولومیت تشخیص داده شده است. در دولومیکرایت (دولومیت I) با توجه به وجود قالبهای تبخیری، ...  بیشتر

7. بررسی محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو، بر اساس پالینومورفها

فرشته سجادی؛ مریم مشیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 101-112

چکیده
    محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن بید در برش الگو واقع در غرب بجنورد، جنوب غربی دهکده آشخانه با استفاده از پالینومورفها و مواد ارگانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. پالینومورفهای متنوع با درجه حفظ شدگی خوب در این برش وجود دارند. تعداد 34 نمونه از این قسمت از سازند، با ضخامت تقریبی ٢٤٠ متر که بطور عمده شامل شیل آهکی و آهک می باشد برداشت ...  بیشتر

8. رخساره ها و فرایند های رسوبگذاری نهشته‌های مخروط افکنه ای بخش پایینی حوضه رودخانه زاینده ‌رود، جنوب شرق اصفهان

حمیدرضا پاکزاد؛ عبدالحسین امینی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 113-132

چکیده
    در رسوبات عهد حاضر جنوب شرق اصفهان مجموعه های رخساره‌ای نهشته های جریانی خرده‌دار(deposits (debris-flow، جریانی رودخانه‌ای(stream–flow deposits) ، دریاچه‌ای(depoits (lake و حاشیه ای رودخانه‌ای(overbank deposits)  قابل تفکیک می‌باشند. نهشته های جریانی خرده‌دار را دو رخساره گراولی (Gms) و ماسه گلی توده‌ای (Sms) تشکیل می‌دهند. نهشته های جریانی رودخانه‌ای ...  بیشتر