1. پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمالدر شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی

مهناز صباغ بجستانی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرایی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 1-18

چکیده
    برش مورد مطالعه در 10 کیلومتری شمال شهر بجستان در کوه قراول قرار گرفته است. ضخامت سازند جمال در این منطقه 349 متر اندازه گیری شده است که شامل سنگ آهک و دولومیت است. مرز زیرین با سازند سردر به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. بر اساس مطالعات پتروگرافی در سازند جمال پنج نوع دولومیت ریز بلور زینوتاپیک A، ریز تا متوسط بلور ایدیوتاپیک P،  متوسط ...  بیشتر

2. پالینو استراتیگرافی رسوبات دونین درناحیه هوتک واقع در شمال کرمان

محمد قویدل سیوکی؛ مونا مهدویان

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 19-32

چکیده
    ناحیه مورد مطالعه در 30 کیلومتری شمال شهر کرمان و در مجاورت روستای هوتک قرار دارد. رسوبات دونین در این ناحیه به خوبی بیرون زده بوده و از پایین به بالا به سازندهای پادها و بهرام تقسیم میشود. ضخامت رسوبات دونین این ناحیه 614 متر است که به منظور مطالعه پالینومرفهای آن تعداد 140نمونه از این دو سازند تهیه و در آزمایشگاه پالینولوژی مدیریت ...  بیشتر

3. مطالعه فرسایش پذیری واحدهای سنگی و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM به کمک GIS در بخشی از حوضه آبریز زاینده رود – حوضه حیدری در شمال شهرکرد

زینب خدابخشی؛ ناصر ارزانی؛ خدایار عبدالهی؛ علیرضا داودیان

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 33-48

چکیده
    فرسایش سازند های سنگی و ورود حجم عظیمی از رسوبات به دریاچه سد زاینده رود، در شمال شهرکرد،  اهمیت و لزوم مطالعه چگونگی تولید و حمل رسوبات در حوضه آبریز این سد را مشخص می کند. حوضه حیدری یکی از حوضه های رودخانه و سد زاینده رود است که مساحتی بالغ بر 2/117 کیلومتر مربع دارد و از نظر زمین شناسی در زون سنندج- سیرجان و در مجاورت زاگرس مرتفع ...  بیشتر

4. میکروفاسیس ، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، زاگرس مرتفع

مریم میرشاهانی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 49-70

چکیده
    سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، در زاگرس مرتفع (جنوب غرب ایران) با 360 متر ضخامت از سنگ آهک و دولومیت تشکیل شده است. مطالعات پتروگرافی  و آنالیز رخساره ای نشان میدهد که کربناتهای سورمه متشکل از 16 رخساره میکروسکوپی است که در قالب 4 کمربند رخساره ای جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز در یک پلاتفرم رمپ کربناته  نهشته شده است. شواهد پتروگرافی ...  بیشتر

5. معرفی جنس ها و گونه های جدید فرامینیفرا بنتیک از سازند قم در برش کلتکه ، جنوب شرق ماه نشان

جهانبخش دانشیان؛ معصومه اخلاقی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 71-104

چکیده
    در این مطالعه 129 نمونه از نهشته های سازند قم در برش چینه شناسی کلتکه در جنوب شرق ماه نشان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقطع چینه شناسی کلتکه با ضخامت 565 متر عمدتاً از سنگ آهک، مارن، ماسه سنگ رسی، شیل آهکی و توف ماسه‌ای تشکیل شده است. این برش با ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند قرمز فوقانی و روی سازند قرمز زیرین قرار دارد. در این مطالعه ...  بیشتر

6. محیط رسوبی و دیاژنز ماسه سنگ های سازند خان در دو برش چشمه بخشی و محیط رسوبی و چاه روف ، بلوک پشت بادام

مهدی شادان؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 105-128

چکیده
    سازند خان به سن پرمین متشکل از توالی های آواری-کربناتی، در بلوک پشت بادام واقع در جنوب باختری شهرستان طبس بیرون زدگی دارد. نهشته های آواری این سازند را در برش های چشمه بخشی و چاه روف به طور عمده ماسه سنگ های کوارتزآرنایتی متوسط تا ریز دانه با بلوغ بافتی و ترکیبی بالا تشکیل می دهند. حضور طبقه بندی مورب مسطح، تراف و لامیناسیون موازی ...  بیشتر

7. استفاده از شواهد پالینولوژی در بازسازی محیط تشکیل رسوبات سازند شمشک، شمال سمنان

فرشته سجادی؛ سید حسین هاشمی؛ یاسر رضازاده؛ فیروزه هاشمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 129-148

چکیده
    در نمونه های رسوبات سازند شمشک در برش چینه شناسی شهمیرزاد، البرز مرکزی، عناصر مختلف پالینولوژیکی شامل میوسپورها، AOM تیره و روشن، فیتوکلاست های تیره (قطعات تیره و فاقد ساختمان داخلی) آکریتارک ها، اسپور الگ ها و قارچ ها، و خرده های چوب (بافت های گیاهی، کوتیکول) وجود دارند. بر اساس تفسیر ویژگی های عناصر مذکور، رسوبات دربرگیرنده در ...  بیشتر

8. بررسی نرخ‌ فرونشست حوضه و رسوب‌گذاری در میدان آغاجاری

ارسلان زینل زاده

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 149-162

چکیده
    نرخ رسوب‌گذاری در یک حوضه رسوبی به عوامل مختلفی بستگی دارد که با مطالعه این نرخ می‌توان تا حدود زیادی وضعیت گذشته زمین شناسی را مشخص نمود. در این مطالعه با استفاده از داده‌های چاه آغاجاری-140، نرخ‌های فرونشست و تجمع رسوبات در میدان آغاجاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برای بررسی وضعیت رسوب‌گذاری و فرونشست سازندها، ...  بیشتر