مقاله پژوهشی
2. تأثیر رخساره‌های پس از انقراض پرمین- تریاس بر جدایش مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20874

چکیده
  رخساره‌های پس از انقراض به عنوان نهشته‌های خاص در ثبت رسوبی شناخته می‌شوند. این مطالعه به بررسی نقش این رخساره‌ها در رفتار مخزنی توالی‌های کربناته- تبخیری سازندهای کنگان و دالان بالایی در بخش مرکزی خلیج فارس می‌پردازد. بررسی ماهیت رسوب‌شناختی این واحدها در سه چاه از میدان مورد مطالعه نشان می‌دهد که این رخساره‌ها با گسترش غیرعادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. معرفی خارداران مایستریشتین و پالئوسن پیشین در برش چینه‌شناسی مراوه تپه در غرب حوضۀ کپه داغ

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی؛ حسین کامیابی شادان

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 21-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20875

چکیده
  به منظور مطالعۀ خارداران موجود در سازندهای کلات و چهل کمان در کپه‌داغ غربی برش چینه‌شناسی مراوه تپه انتخاب و مورد نمونه برداری قرار گرفت. در این برش سازند کلات 9 متر ضخامت داشته و از سنگ آهک‌های زیست آواری- ماسه‌ای تشکیل شده است. مرز زیرین سازند کلات با نهشته‌های مارنی و سنگ آهک رسی سازند آب تلخ به صورت هم‌شیب و با تغییرات لیتولوزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. کنودونت‌های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران

عبیر عیسی؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ دیتر کورن

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20876

چکیده
  در این پژوهش، ردیف‌های سنگ آهکی، شیلی و مارنی خاکستری، سبز، قرمز و کرم رنگ سازندهای جلفا، علی باشی و ابتدای سازند الیکا در برش زال، شمال باختر ایران، به ضخامت مجموع 20/67 متر از دیدگاه زیست چینه‌نگاری بر اساس کنودونت‌ها بررسی شده‌اند. این مطالعه به شناسایی 27 گونه و 4 زیرگونه متعلق به 5 جنس از کنودونت‌ها انجامیده ضمن این که یک زیرگونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. زیست چینه‌نگاری و زیست رخساره‌های نهشته‌های دونین سازند بهرام در برش کوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فونای کنودونتی

مهدی هویدا؛ علی بهرامی؛ مهدی یزدی

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20877

چکیده
  به منظور بررسی زیست چینه‌نگاری و بیوفاسیس نهشته‌های سازند بهرام در برش کوه شوراب واقع در 55 کیلومتری جنوب غرب دامغان (منطقه جام سمنان) مجموعاً 25 نمونه 4-6 کیلوگرمی به صورت سیستماتیک از 440 متر ضخامت برداشت و با روش‌های آزمایشگاهی برای مطالعه فونای کنودونتی آماده‌سازی شدند. این نهشته‌ها عمدتاً متشکل از آهک، آهک دولومیتی و ماسه‌سنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

نسیم موسوی؛ انوشیروان کنی؛ عبدالمجید موسوی نیا

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 93-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20878

چکیده
  در این مطالعه سازند آبدراز در شرق منطقه کپه داغ در برش قره سو بر اساس نانوفسیل‌های آهکی مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آبدراز در این برش 958 متر است. زون‌های زیستی شناسایی شده در این برش شامل زون‌های CC11 تا CC20 هستند که بر اساس آن‌ها سن سنومانین پسین تا کامپانین پیشین برای سازند آبدراز تعیین شده است. مطالعات پالئواکولوژیکی در طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. چینه‌شناسی و رخساره‌های سنگی سازندهای فهلیان/ گرو در خلیج‌فارس با هدف کاربرد در مدل‌سازی سیستم‌های هیدروکربنی

محمدعلی صالحی؛ بیژن بیرانوند؛ علی ایمن دوست

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 109-130

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20879

چکیده
  سازند فهلیان به سن کرتاسه پیشین یکی از مخازن با اهمیت هیدروکربنی در خلیج فارس و کشورهای عربی هم‌جوار به شمار می‌رود. از لحاظ چینه سنگی این سازند عمدتاً از توالی سنگ آهک، سنگ آهک آرژیلیتی و دولومیت تشکیل شده است. سازند فهلیان قابل تفکیک به سه بخش پایینی، میانی و بالایی است و معادل با سازندهای سولای، یاماما و رتاوی در کشورهای عربی حاشیه ...  بیشتر