مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
2. رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون

محمد علی حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مرتضی جمالی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21285

چکیده
  تشخیص اثر رسوبات بادی در رسوبات دریاچه‌ای عامل مهمی جهت بازسازی تغییرات محیطی و همچنین شناخت فراوانی و زمان توفان‌های گردوغبار دیرینه است. بر اساس آزمایش مغناطیس‌سنجی، شکل منحنی‌های توزیع اندازۀ ذرات و دیگر عوامل دانه‌بندی، به‌علاوۀ سنگ‌نگاری، ما حضور اجزای رسوبی بادی در توالی رسوبی دو مغزۀ 2/6 و 8/6 متری در دریاچۀ هامون، شرق ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ریز‌رخساره‌‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در چاه یورته‌‌شاه-1 و برش سطحی موره‌کوه (جنوب تهران)

محمود جلالی؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21138

چکیده
  این مقاله نمایانگر تجزیه و تحلیل‌‌های چینه‌نگاری سکانسی در توالی نهشته‌های دریایی ‌کم‌عمق الیگو- میوسن در چاه یورته‌‌شاه-1 و برش سطحی موره‌کوه (جنوب تهران) است. این مطالعه بر اساس سنگ چینه‌نگاری، تعیین چهارچوب زمانی جهانی بر اساس بیوزون‌‌های استاندارد اروپایی، تعبیر و تفسیر رخساره‌‌ها، محیط‌‌های رسوبی دیرینه و چینه‌نگاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. زیست چینه‏نگاری نهشته‏های دونین‏ میانی- بالایی سازند بهرام در برش کوه رضاآباد (جنوب غربی دامغان)

بهرام راضی علیپور؛ علی بهرامی؛ مهدی یزدی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21137

چکیده
  در این تحقیق نهشته‏های کربناته – تبخیری دونین میانی- بالایی برش کوه رضاآباد (55 کیلومتری جنوب غربی دامغان) متعلق به سازند بهرام، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. ضخامت این نهشته‏ها حدود 166 متر و از دو واحد کربناته پائینی و بالایی و یک واحد تبخیری در بخش میانی تشکیل گردیده‏‏اند. نمونه‏برداری منظم برای بررسی کنودونت‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21136

چکیده
  این مطالعه به بررسی بیوستراتیگرافی توالی رسوبات کرتاسه زیرین، شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ (در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد)، از نقطه نظر نانوفسیل‏های آهکی می‌پردازد. ضخامت این دو سازند در برش قلعه‌جق، در مجموع 4055 متر و در برش یزدان‌آباد 1104 متر است. بر اساس مطالعات انجام شده، در مجموع 58 گونه از 29 جنس متعلق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
6. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21286

چکیده
  سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان، شامل شیل، ماسه‌سنگ، دولوستون، و کنگلومرا است. این واحد سنگی در مقطع چینه‌شناسی مورد مطالعه به طور پیوسته روی سازند بهرام و با ناپیوستگی زیر سازند سردر قرار دارد. پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا متوسط شامل میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی (آکریتارک‌ها و پرازینوفیت‌ها)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
7. بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

مرضیه فیاضی بروجنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ محمد خانه باد

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 101-128

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21140

چکیده
  حوضه آبریز رودخانه مولید در جنوب شرقی شهرستان قاین، استان خراسان جنوبی واقع شده است. در این مطالعه، بررسی اختصاصات رسوب شناسی (شامل مطالعات بافتی، رخساره های رسوبی، عناصر ساختاری و سبک کانال رودخانه بر اساس رسوبات رخنمون یافته در دیواره کانال) و هیدرولوژیکی دیرینه (با استفاده از حداکثر اندازه قطعات و ضخامت دسته طبقات مورب در هر رخساره ...  بیشتر