مقاله پژوهشی
2. رسوب‌شناسی و ژئوشیمی توفا و ارتباط آنها با هیدروشیمی چشمه‌ها به همراه مثالی از توفای آبگرم کلات- شرق حوضه کپه داغ

فاطمه گلیج؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ سید رضا موسوی حرمی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104840.1018

چکیده
  رسوبات توفا کربنات­های غیردریایی حاصل از چشمه­های آب شیرین با عمق کم، درجه حرارت کم تا سرد و وضعیت جریانی عمدتاً کم‌انرژی و توفاهای ناحیه آبگرم یکی از نمونه­های تیپیک این گونه رسوبات هستند. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی به شناسایی هفت رخساره سنگی آتوکتونوس و آلوکتونوس منجر شده است. حضور پوشش­های تقریباً متراکم گیاهی در حاشیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
3. نقش چینه‌شناسی در کمیت و کیفیت آب چشمه‌های کارستی رشته‌کوه شتری، غرب طبس

حسن ضیاء؛ غلامحسین کرمی؛ علی طاهری

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104473.1014

چکیده
  رشته‌کوه شتری با مساحتی حدود 2500 کیلومتر مربع در غرب شهر طبس واقع شده است. سازندهای کربناته جمال، شتری و اسفندیار، 53% این منطقه را تشکیل می‌دهند. توالی چینه‌شناسی و اختلاف هیدرواستراتوگرافی، تشکیل سه آبخوان کارستی جمال، شتری و اسفندیار در این رشته‌کوه را سبب شده است. 83% چشمه‌های موجود در این رشته‌کوه، بیشتر از آبخوان‌های کارستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی دلایل گسترش و تأثیر شکستگی‌های غیرتکتونیکی در مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب؛ محسن الیاسی؛ مهرنوش رفیعی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 52-37

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104025.1013

چکیده
  در این مقاله انواع مختلف شکستگی‌های غیرتکتونیکی در سازندهای کربناته - تبخیری کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌فارس ارزیابی شده است. ترک‌های گلی با اندازه کوچک و فراوانی اندک در محیط‌های کم‌عمق ساحلی (جزر و مدی و بالای جزر و مدی) تشکیل شده‌اند که به تناوب از آب خارج می‌شوند. حضور شکستگی‌های گیرشی و خشک‌شدگی نشان‌دهنده تغییر در شوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
5. چینه‌نگاری زیستی و ایزوتوپی گذر سنومانین - تورونین و تغییرات وابسته به رویداد بی‌اکسیژنی اقیانوسی 2 در برش هلول در غرب کرمانشاه

مهدی صرفی؛ امین نویدطلب؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محسن یزدی مقدم

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.105463.1020

چکیده
  بررسی توالی رسوبی بازه زمانی آشکوبزهای سنومانین - تورونین در برش هلول واقع در ناحیه زمین‌شناسی لرستان و غرب کرمانشاه، با استفاده از مطالعات زیست چینه‌نگاری و ریز دیرینه‌شناسی فرامینیفرهای پلانکتون به شناسایی بیوزون‌های Rotalipora cushmani، Helvetoglobotruncana helvetica وWhiteinella archaeocretacea منجر شد. بیوزون Whiteinella archaeocretacea معرف مرز آشکوب‌های سنومانین و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
6. تجزیه و تحلیل ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در برش نمونه، زاگرس

سمیه سراوانی؛ محمدنبی گرگیج؛ مصطفی قماشی؛ علی احمدی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 69-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102637.1008

چکیده
  برش نمونة سازند پابده (پالئوسن فوقانی - الیگوسن زیرین) در تاقدیس (کوه) گورپی، زاگرس و خوزستان قرار گرفته است و ازنظر سنگ‌شناختی شامل تناوب مارن‌های ارغوانی و سفید، آهک مارنی و آهک نازک تا ضخیم لایة غنی از فرامینیفر‌های پلانکتونیک است. باتوجه‌به نبود شواهد فرسایش قاره‌ای یا خروج حوضه از آب، مرز پایینی این سازند با سازند گورپی پیوسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
7. چینه‌نگاری زیستی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی واقع در برش چرلی (شمال‌غرب کپه‌داغ)

سعیده سنماری؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مریم معتمدالشریعتی؛ محسن بهروزی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 105-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.102485.1007

چکیده
  نانوفسیل‌های آهکی یکی از گروه‌های شاخص مطالعه‌های چینه‌نگاری زیستی در کرتاسه هستند. سازند آیتامیر یکی از واحدهای اصلی سنگی است که در حوضۀ رسوبی کپه‌داغ وجود دارد و از دو بخش ماسه‌سنگی و شیلی تشکیل شده است. در پژوهش حاضر، بخش شیلی برش چرلی در شمال‌غرب کپه‌داغ برای مطالعۀ نانوفسیل‌های آهکی انتخاب شد. مطالعۀ چینه‌نگاری زیستی بخش ...  بیشتر