مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
2. پتروگرافی، ژئوشیمی و سازوکار دولومیتی‌شدن توالی‌های پرکامبرین پسین در برش چپقلو، جنوب‌‌شرق زنجان

جابر پیله کوهی؛ مهدی جعفرزاده؛ عزیزالله طاهری؛ افشین زهدی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109985.1046

چکیده
  برش چپقلو در فاصلۀ 90 کیلومتری جنوب‌شرق شهر زنجان و در کوه‌های سلطانیه قرار دارد. مطالعۀ حاضر دربارۀ نهشته‌های پرکامبرین پسین شامل سازند بایندور به ضخامت 605 متر و متشکل از شیل با میان‌لایه‌های دولومیتی و بخش دولومیت زیرین سازند سلطانیه به ضخامت 100 متر انجام شده است. مطالعه‌های پتروگرافی و ژئوشیمیایی (XRD ICP-OES) دولومیت‌های این دو سازند ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
3. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108377.1029

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند گورپی در تاقدیس کوه سیاه واقع در شمال‌شرقی شهرستان دهدشت (منطقۀ کهگیلویه) ازنظر نانوفسیل‌های آهکی بررسی شد. مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش یادشده با ۲۱۲ متر ضخامت به شناسایی 48 جنس و 115 گونه از نانوفسیل‌های آهکی منجر شد. بر اساس نانوفسیل‌های آهکی شاخص، بایوزون‌های CC15 تا CC25 از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
4. ریزرخساره‎ها و محیط رسوبی سازند سروک در برش تنگ باولک و شاهنخجیر، شهرستان ملکشاهی (ایلام)

حسن محسنی؛ روح الله زیبرم جوانمرد

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.103203.1011

چکیده
  به‌منظور مطالعۀ محیط رسوبی سازند سروک، دو برش از رخنمون‎های آن پیرامون شهرستان ملکشاهی (استان ایلام) بررسی شدند. درمجموع، 430 نمونه با فاصلۀ میانگین 3 متر برداشت و برش‎های نازک رنگ‌آمیزی‌شده مطالعه شدند. در نتیجه، 13 ریزرخساره شناسایی شدند که در 5 زیرمحیط رسوبی پهنۀ جزر‌و‌مدی، لاگون، سد، شلف ژرف و شیب‎قاره و حوضۀ ژرف رسوب کرده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
5. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های پالئوسن شمال بیرجند، خراسان جنوبی: کاربرد آن در تعیین ناحیۀ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط آب‌وهوای دیرینه

زهرا حسنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ سید ناصر رئیس السادات

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108716.1032

چکیده
  بررسی‌ پتروگرافی و ژئوشیمیایی (عناصر اصلی و فرعی) نهشته‌های پالئوسن شمال بیرجند به‌منظور تعیین برخاستگاه، سنگ منشأ و شرایط هوازدگی دیرینه انجام شد. شواهد پتروگرافی ازجمله کوارتزهای مونوکریستالین نیمه‌گرد‌شده با خاموشی مستقیم، فراوانی خرده‌سنگ‌های رسوبی و به مقدار کمتر خرده‌سنگ‌های دگرگونی و ولکانیکی و همچنین رسم نتایج تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پالئواکولوژی
6. تحلیل آماری ویژگی‌های دیرینه بوم‌شناختی و جایگاه زیست‌جغرافیایی دیرینه بازوپایان در توالی‌های سازند جلفا (لوپینگین پیشین)، شمال باختر ایران

عباس قادری

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 95-120

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108444.1030

چکیده
  مطالعۀ دیرینه بوم‌شناسی کمّی روی 528 نمونۀ کاملاً برجا از بازوپایان سازند جلفا در شمال باختر ایران به ارائۀ تحلیلی از شیوۀ انتشار این بی‌مهرگان دریایی در بوم‌سازگان لوپینگین پیشین منجر شد. بررسی شیوۀ استقرار این بازوپایان در کف بستر نشان‌دهندۀ غلبۀ فرم‌های خاردار شاخص محیط‌های کم‌انرژی و بسترهای استحکام‌یافته در بخش‌های ابتدایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و کانسارها
7. اثر توزیع اندازۀ ذرات بر ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای و کانی‌های سنگین در محدودۀ کانسار مس - طلای کوه زر، جنوب دامغان

زهرا ماروسی؛ مسعود علی پوراصل؛ رضا قوامی-ریابی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.110669.1051

چکیده
  کوه زر از مناطق مستعد برای اکتشاف مس - طلا در شمال‌شرق‌ ایران است. زمین‌شناسی این منطقه شامل سنگ‌های گدازه‌ای با ترکیب حدواسط تا مافیک به سن ائوسن میانی - بالایی است. گرانودیوریت، مونزونیت، دیوریت به سن اولیگوسن در سری آتشفشانی ائوسن تزریق شده است. سنگ‌های نفوذی سبب دگرسانی سنگ‌ها و کانه‌زایی مس و طلا شده است. برای مطالعه توزیع ...  بیشتر